مرکز اطلاع رساني آموزش دانشگاه ملاير

قابل توجه کليه دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع کارشناسي،کارشناسي ارشد و دکترا
باتوجه به شيوع بيماري کرونا و الزام اجراي طرح پايش سلامت دانشجويان
تکميل فرم پرسشنامه سلامت روان و جسم براي کليه دانشجويان ورودي هاي
.مختلف دانشگاه که در حال حاضر مشغول به تحصيل مي باشند الزامي است

:آدرس سامانه کارنامه سلامت
کليک کنيد

لازم به ذکر است که اين فرم قبلا هم توسط شما دانشجوي گرامي در بدو ورود
.به دانشگاه پرشده است و تکميل مجدد آن الزامي مي باشد

.زمان تکميل پرسشنامه 15 شهريور لغايت 15 آبان مي باشد

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بيشتر 32355328-081


------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجويان شبانه لطفا به آدرس زير مراجعه فرماييد
اطلاعيه مهم

دانشجويان گرامي براي مشاهده اطلاعيه هاي اداره آموزش به آدرس زير مراجعه فرماييد
اطلاعيه هاي اداره آموزش


دانشجويان گرامي براي مشاهده زمان بنديهاي نيمسال تحصيلي جاري به آدرس زير مراجعه فرماييد
تقويم آموزشي نيمسال


واحد شبکه دانشگاه ملاير